Alcohol

Burgemeester Gerrit Westerink zal verheugd hebben gereageerd op de beslissing van het kabinet om alcoholgebruik onder de 16 jaar strafbaar te stellen. Het was hem en de horeca een doorn in het oog dat de kroegbazen een boete krijgen voor het schenken van alcohol aan jongeren onder de zestien maar dat die jongeren zelf hun gang kunnen gaan. Dit laatste is straks niet meer het geval. Zij riskeren een boete als zij (16-minners) met drank worden aangetroffen in het café, op het terras of in de sportkantine. Wat dit betreft krijgt de burgemeester zijn zin.

De maatregel past bij het alcoholmatigingsbeleid dat langzaam zijn vruchten begint af te werpen. Vooral de waarschuwing dat  het nuttigen van alcohol op jonge leeftijd de hersenfunctie kan aantasten begint langzaam door te dringen tot de jongeren. Onderzoek door de GGD in 2009 onder leerlingen uit de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs laat zien dat het alcoholgebruik onder jongeren in Noord-Holland Noord ten opzichte van 2005 gedaald is. Maar er is nog geen reden tot tevredenheid. Het onderzoek bewijst dat nog steeds ruim de helft van de jongeren onder de 16 jaar al eens alcohol heeft gedronken. Dat laagopgeleide jongeren, jongeren uit een eenoudergezin en autochtone jongeren een risicogroep vormen voor alcoholgebruik. Lichtpunt is dat steeds meer ouders alcoholgebruik onder de 16 jaar verbieden. Neemt niet weg dat het slechts gaat om één op de 14 ouders.

Lijkt afname van alcoholgebruik een trend te worden, de actualiteit wijst op een andere werkelijkheid. Steeds meer ziekenhuizen richten een alcoholpoli op voor zogeheten comazuipers. In Hoorn is zo’n poli aanwezig. Dit is niet voor niets. Veel ouders hebben er geen benul van hoeveel alcohol hun kinderen naar binnenslaan. Volgens het Trimbos- instituut drinken pubers drie keer zoveel als hun ouders denken. Ook de horeca gaat niet vrij uit. Zo hebben Mistery guests ontdekt dat er flink wordt doorgeschonken terwijl zichtbaar is dat de klant dronken is.

Natuurlijk moet het alcoholverbod voor 16-minners worden toegejuicht, maar de handhaving vormt een probleem. Toch is dit geen reden om de maatregel achterwege te laten. Ik vind dat jongeren die in hun kraag worden gegrepen niet alleen een bekeuring krijgen maar dat ze ook verplicht worden een cursus te volgen over de gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Ook de ouders van die betrapte jongeren moeten meedoen. Om het voordrinken aan te pakken wordt een ademtest gehouden bij de ingang van kroegen. Zij die niet door de test komen moeten op gesprek komen op het gemeentehuis samen met de ouders. Beland een jongere op de alcohol poli dan moet Jeugdzorg of de geestelijke gezondheidzorg worden ingeschakeld. Kortom, aan halve maatregelen is geen behoefte.

Eugeen Hoekstra  


Publicatiedatum: 14 februari 2011
Categorie: Archief Column
Aantal views: 19
Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalReageer op dit artikel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: