58 incidenten bij Woonzorggroep Samen

SCHAGEN – Het afgelopen jaar werden er 58 meldingen gedaan door medewerkers van Woonzorggroep Samen van incidenten binnen de instelling.

Het grootste deel van alle meldingen had betrekking op onbegrepen gedrag van cliënten. De fysieke en of verbale agressie van cliënten op de psychogeriatrie-afdeling blijft een aandachtspunt, meldt het jaarverslag 2020.

Het accent in de aanpak ligt op individuele benaderingsadviezen, omgangsoverleg met arts, team en psycholoog of de inzet van het Centrum voor Consultatie en Expertise. 

De weerbaarheidstraining ‘Omgaan met agressie’ blijft structureel aangeboden worden.

Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):