45.000 euro provincie voor Groen Fonds 2024

NOORD-HOLLAND – In 2024 stelt de provincie Noord-Holland opnieuw een bedrag beschikbaar voor groene projecten. Er is een bedrag van 45.000 euro beschikbaar. Afgelopen jaar zijn bijdragen gedaan voor het aanleggen van insectenvriendelijke bloemenweide en vlindertuinen, paddenpoelen geschoond en plasdraszones aangelegd, nestkasten, een vogelkijkscherm en ijsvogelwanden geplaatst, vleermuizenonderzoek opgezet en wandelingen voor stedelingen en natuureducatie voor kinderen ontwikkeld.

Aanvraag
Groene vrijwilligers en andere natuurliefhebbers kunnen opnieuw met goed doortimmerde projectvoorstellen te komen. Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, komen voor een financiële bijdrage uit het Betrekken bij Groen Fonds in aanmerking. Vanaf 1 januari tot en met 1 februari (31 januari 23.59 uur) 2024 kan elke vrijwilligersgroep met een goed groen idee een aanvraag indienen.

Vrijwilligers
De aanvraag moet zich richten op het bevorderen van de biodiversiteit, het beschermen van een plant- of diersoort of participatie: het betrekken van mensen, bij de natuurlijke leefomgeving, waaronder het (veilig en effectief) organiseren, coördineren, faciliteren, continueren, stimuleren of innoveren van vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk richt zich daarbij op soortenbeheer, monitoring, natuurbeheer, groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of natuurinrichting.

Jury
In 2023 werden meer dan 80 aanvragen gedaan, 43 hiervan konden volledig of gedeeltelijk gehonoreerd worden. Omdat de tijdelijke extra financiële impuls van 2020 t/m 2023 helaas is afgelopen, is vanaf 2024 weer het oorspronkelijke budget voor het Betrekken bij Groen Fonds beschikbaar. De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.

Meer informatie over de voorwaarden en aanmelding staat op Landschapnoordholland.nl/bbgfonds


Publicatiedatum: 9 december 2023
Categorie: Nieuws
Aantal views: 134
Avatar foto
Richard de Graaf is als weekendredacteur actief voor Noordkop Centraal en Regio Noordkop.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
1 antwoord

Reacties zijn gesloten.