Tag Archief van: Stolpen

Brandende auto bij tankstation

/
STOLPEN - De brandweer moest vrijdagavond in actie komen voor brand in een auto bij De Stolpen. Rond 19.00 uur vloog de auto spontaan in brand op de Polderweg, de parallelweg langs de N248, tussen Schagen en De Stolpen. De automobilist parkeerde zijn auto bij het tankstation bij De Stolpen. De brandweer controleerde de situatie en bluste met schuim. De oorzaak is vermoedelijk een technisch defect. (Foto's: Inter Visual Studio/Heavenly Hoorn)

Zorg om bereikbaarheid huisartsenpost Stolpen

/
DE STOLPEN - Er is brede politieke steun voor de vestiging van een centrale huisartsenpost bij De Stolpen. Wel zijn er zorgen over de bereikbaarheid. In de post willen de huisartsen van Callantsoog, Petten, Schagerbrug, Sint Maartensbrug en ’t Zand samen één nieuwe praktijk realiseren. Toch waren er ook vraagtekens bij het snel aanpassen van de bestemming. De kans bestaat dat daardoor de grond ook interessant wordt voor andere partijen. Daar komt bij dat het Rijksvastgoedbedrijf, dat de grond in de verkoop heeft, een veel hogere prijs wil dan de huidige agrarische waarde. Een zorg van de politiek is ook de bereikbaarheid van de locatie. Er werden oplossingen aangedragen, zoals doelgroepenvervoer. Wethouder Simco Kruijer zegde toe in gesprek te gaan met Rijksvastgoedbedrijf. Kruijer deelt zorg over bereikbaarheid en zoekt, samen met de huisartsen, naar oplossingen. 

Bestemmingsplan Huisartsen Zijpe vastgesteld

/
SCHAGERBRUG – Het college heeft het bestemmingsplan ‘Huisartsen Schagerbrug’ vastgesteld. De gemeenteraad moet nog instemmen met het plan. Het plan behelst een gezondheidscentrum voor vijf huisartsen, een apotheek en andere zorggerelateerde functies zoals diëtiste en fysiotherapie. De huisartsen hebben nu nog vijf praktijklocaties in Callantsoog, Petten, Schagerbrug, Sint Maartensbrug en ’t Zand. Het nieuwe plan betekent het samenvoegen van de praktijken op één centrale locatie. De vestigingsplaats is gelegen aan Rijksweg 55 in Schagerbrug, nabij de Stolpen. Qua hoogte en vorm zal het gebouw passen bij de bebouwing in de omgeving. Het bestemmingsplan is gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende de inzagetermijn kan er beroep worden ingediend bij de Raad van State.