Artikelen door Gemeente Schagen

Wijzigingen in bestemmingsplan Pallas

De gemeenteraad krijgt binnenkort het voorstel om het bestemmingsplan ‘PALLAS-plot’ vast te stellen. Dit vanwege enkele wijzigingen in het project PALLAS-reactor. De wijzigingen betreffen niet de te bouwen reactor zelf, maar het supportgebouw, het bouwterrein en de logistieke inrichting van het terrein rond PALLAS. Sinds de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Pallas-reactor’ in 2019 is het […]

Aanlijnplicht voor honden en het voorkomen van bijtincidenten

In de hele gemeente Schagen geldt een aanlijnplicht voor honden. Een hond die wordt uitgelaten binnen de bebouwde kom moet zijn aangelijnd. De aanlijnplicht geldt in alle dorpen en stad van gemeente Schagen, binnen de bebouwde kom. Om uw hond de ruimte te bieden om even los te rennen, zijn er losloopgebieden. Deze losloopgebieden zijn te vinden in […]

Veteranen leggen anjersveldje aan bij gemeentehuis

Op 25 september 2021 wordt in Schagen de lokale Veteranendag gehouden. Dit begint om 10.00 uur met de aanleg van een Anjersveldje in het plantsoen voor het gemeentehuis. Het comité Veteranen en burgemeester Van Kampen doen hiervoor de eerste symbolische handeling. Na de aanleg volgt om 10.50 uur de kranslegging bij het oorlogsmonument en het […]

Straatwerk in Kanaalstraat wordt (eindelijk) aangepakt

De Kanaalstraat en met name het zuidelijke deel wacht al langere tijd op verbetering van het wegdek. Het noordelijk deel is in 2013 opgeknapt. Het zuidelijk deel moest nog ‘even’ wachten. Dat is inmiddels alweer 8 jaar. Gemeente Schagen wil daarom nu haast maken met het opknappen van de hele Kanaalstraat. Wethouder Hans Heddes: “Het […]

Open Monumentendag

Het komend weekend, 11 en 12 september, is de Open Monumentendag. In stad en dorpen van gemeente Schagen doen meerdere monumenten mee. Veelal met gratis toegang. Met dit jaar als thema ‘Mijn monument is jouw monument’. In de monumenten ligt de nadruk op de mensen die er hebben geleefd, meestal op die plek. Thema Open […]

Regenboogpad bij NS station Schagen

Op dinsdag 7 september is een ‘regenboogpad’ aangelegd nabij het NS station in stad Schagen. Dit naar wens van gemeente Schagen en met name wethouder Joke Kruit en raadslid Merieke Bredewold. Bredewolds partij Wens4U vraagt al langere tijd om de regenbooggedachte in de gemeente Schagen tot uiting te brengen. Dit regenboogpad op de stoep geeft […]

Verkeersveiligheid rondom scholen

Al enige jaren richt gemeente Schagen de omgeving van scholen veiliger in. Zodat de oversteekplaatsen van kinderen duidelijk herkenbaar zijn. Het (auto)verkeer wordt met kleurig straatmeubilair hierop geattendeerd. Deze schoolzones zijn nog niet overal optimaal. In vier dorpen legt de gemeente vanaf oktober schoolzones aan. Of zal bestaande schoolzones vernieuwen. In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft […]

Onthulling bouwbord woningbouw Bladstraat Tuitjenhorn

Wonen in een betaalbare koopwoning, wie wil dat nu niet? Binnenkort is er weer een kans op in Tuitjenhorn. Eind juli ondertekenden wethouder Jelle Beemsterboer en Bert Rotteveel van Rotteveel M4 de anterieure overeenkomst voor de bouw van 8 betaalbare koopwoningen aan de Bladstraat op de hoek van de Bogtmanweg in Tuitjenhorn. Hier verrijzen woningen die geschikt […]

Meningen welkom over verkeersplan centrum Schagen

Gemeente Schagen hoort en ziet graag meningen van de inwoners over het verkeersplan voor het centrum van de stad. Wat zijn de voor- en nadelen van een autoluw centrum? Wat vinden de inwoners nodig voor de verkeersveiligheid? Hoe creëren we een aantrekkelijk én bereikbaar centrum van de stad Schagen? Deze en andere vragen wil de […]

Sport(con)trainer voor iedereen

Op het grasveld voor de Groeneweghal komt een sportcontrainer. Een openbare buitensport mogelijkheid voor jong en oud. Gemeente Schagen en met name sportwethouder Joke Kruit willen de sportcontrainer binnen zes tot acht weken geplaatst hebben. De sportcontrainer is verplaatsbaar en zal steeds tijdelijk op een plek staan. De sportcontrainer komt er om het bewegen in […]

Regels voor agrarische microturbines

Uit het participatietraject van de Regionale Energiestrategie 1.0 bleek dat er veel animo is om microturbines op agrarische erven te plaatsen. Om hier kaders aan te geven heeft het college van burgemeester en wethouder van gemeente Schagen besloten om een bestemmingsplan voor microturbines op agrarisch erf te maken. Wethouder Duurzaamheid, Hans Heddes: “Door duidelijke regels […]

Timmerdorpen gaan door

Vanwege de strenge COVID-19 maatregelen is het niet mogelijk om de timmerdorpen op dezelfde manier als in voorgaande jaren als evenement te organiseren. Dat is jammer, omdat dit een activiteit is die gemeente Schagen belangrijk vindt voor de jeugd. Daarom hebben zij gezocht naar een manier om de timmerdorpen toch door te laten gaan. De […]