VVD stelt vragen over lening Oldskoel

BURGERBRUG – Angelique van Wijk heeft als fractievoorzitter van de VVD Schagen een aantal vragen gesteld over de lening die door de gemeente Schagen aan Oldskoel uit Burgerbrug is verstrekt.

In februari besloot de gemeenteraad Oldskoel een lening toe te kennen van € 111.337,-. Hieraan waren door de raad wel een aantal voorwaarden verbonden die volgens de VVD niet zijn nagekomen. 

Volgens de VVD is er van Oldskoel niemand hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de lening, is er geen einddatum voor terugbetaling van het volledige bedrag afgesproken en is er ook geen rentepercentage of onderpand vastgelegd. 

Hiermee lijkt de lening volgens Van Wijk meer op een subsidieverstrekking. Op de website van de stichting zelf wordt de lening een ‘overbruggingskrediet’ genoemd.

Er zijn geen heldere afspraken gemaakt over terugbetaling van de lening. Van Wijk wil dat de overeenkomst van de lening van de gemeente aan Oldskoel wordt aangepast en hierin duidelijk afspraken worden vastgelegd over de terugbetaling van de lening en de consequenties als dit niet gebeurt.

Avatar foto
Bas Burlage was tot en met augustus 2022 actief op de redactie van Noordkop Centraal.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):