Tag Archief van: schagen (voor alle kernen)

Schagen biedt bedrijven gratis energiescans

Gemeente Schagen nodigt in samenwerking met adviesbureau Klimaatroute…

Gratis energiescans voor bedrijven in Schagen

/
SCHAGEN - De gemeente Schagen nodigt in samenwerking met adviesbureau Klimaatroute meer dan 400 bedrijven uit voor een gratis energiescan. Dit biedt bedrijven de kans om energie te besparen en te voldoen aan de geldende informatieplicht. De bedrijven die moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht ontvangen binnenkort een uitnodiging van de gemeente per brief. Met de gratis energiescan krijgen bedrijven kosteloos advies van adviseurs van Klimaatroute. Deze scan biedt inzicht in waar energie bespaard kan worden en wordt gevolgd door minstens een jaar kosteloze begeleiding. Dit omvat onder andere het nemen van besparingsmaatregelen, beoordeling van offertes en financieel advies over investeringen in energiebesparing.

HZL: Dinoterb komt van bollenboeren

/
ZIJPE - Milieuvereniging Het Zijper Landschap weet het zeker: bollenboeren in de regio maken nog steeds gebruik van het al sinds 1998 verboden bestrijdingsmiddel Dinoterb.  In een persbericht schrijft Het Zijper Landschap het onbegrijpelijk te vinden dat de bollenboeren het gif gebruiken terwijl het al jaren verboden is en staat op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen van het RIVM. De Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) wordt opgeroepen om de handelswijze van boeren die het middel gebruiken te veroordelen. Eerder meldde de LTO dat het middel niet meer gebruikt wordt door bollenboeren.

Politiek stelt vragen over Dinoterb

/
NOORD-HOLLAND - Politieke partijen in de provincie Noord-Holland willen opheldering over de gevonden Dinoterb op meerdere plaatsen in de provincie.  Dinoterb is een onkruidbestrijdingsmiddel dat al sinds 1998 verboden is. Het is kankerverwekkend en vooral schadelijk voor zwangere vrouwen. Het middel werd bij metingen echter in hoge concentraties gevonden, onder andere in Het Zwanenwater bij Callantsoog. In de provincie Noord-Holland is de verbazing groot. De Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks/PvdA hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Het CDA meldt in een persbericht dat bloembollentelers onterecht beschuldigd worden. Ook het CDA dringt aan op onderzoek. 

Meepraten over doorfietsroute

SCHAGEN - Inwoners van de gemeenten Schagen en Hollands Kroon worden uitgenodigd om mee te praten over de plannen voor een doorfietsroute tussen Texel en Alkmaar.  De komende weken worden meerdere informatiebijeenkomsten gehouden over de doorfietsroute. Deze doorfietsroutes zijn aantrekkelijke en veilige fietsroutes die op elkaar aansluiten. In het Wapen van Holland in Anna Paulowna wordt woensdag 13 maart vanaf 19.00 uur de eerste bijeenkomst gehouden. De tweede avond in Hollands Kroon is op donderdag 28 maart vanaf 19.00 uur bij Camping De Rietkraag in Zijdewind. In Schagen is de eerste bijeenkomst op donderdag 14 maart vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis aan Laan 19. De tweede bijeenkomst is donderdag 21 maart vanaf 19.00 uur in het Dorpshuis in Warmenhuizen. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via linkjes op onze website.

Nieuwe eigen bijdrage Wmo zal weinig helpen

/
SCHAGEN - € 275,- per maand is de maximale eigen bijdrage die hoge inkomens vanaf 2026 moeten neerleggen voor een Wmo-voorziening. Dit moet de aanzuigende werking van het in 2019 ingevoerde lage abonnementstarief tenietdoen. De hamvraag is: zullen de meer vermogenden door dit forse bedrag de gesubsidieerde hulp links laten liggen? Veel gemeenten betwijfelen het. Woordvoerder Jorien van Zoonen geeft desgevraagd aan dat € 275,- gelijk staat aan 3 à 4 uur particuliere huishoudelijke hulp per week. “Indien de hoogte van het bedrag deze inzet gaat overschrijden zal naar verwachting de aanzuigende werking in stand blijven. De verwachting is dat inwoners zelf ook een berekening maken naar wat een particuliere hulp zou gaan kosten.” Van Zoonen voegt eraan toe dat de inkomensafhankelijke bijdrage door de Tweede Kamer controversieel is verklaard. “Dat betekent dat dit niet meer door het demissionaire kabinet wordt opgepakt. Het is afwachten hoe het nieuwe kabinet dit straks gaat oppakken. De wethouder Zorg volgt de ontwikkelingen op de voet.”

Meer onderzoek nodig naar herkomst gif

/
NOORDKOP - Er is grondig onderzoek nodig naar de herkomst van het gif dinoterb.  Vorige week kwam Mobilisation for the Environment (MOB) met een bericht dat het middel vooral rond bollengebieden is gevonden. De bollensector reageert verbaasd. Het gif is al sinds 1998 verboden. Voor die tijd werd het volgens Martijn van den Berg van LTO Noord alleen gebruikt in de aardappelteelt. Van den Berg vertelt ook dat het middel nagenoeg niet afbreekt, waardoor het zou kunnen gaan om resten uit het verleden.  Het Waterschap, verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, meldt via NH Nieuws geen concrete aanwijzingen te hebben van illegaal gebruik door de agrarische sector of particulieren. Het vrijkomen van de stof als gevolg van historisch gebruik sluit het waterschap niet uit.  Meerdere partijen dringen aan op verder onderzoek naar de herkomst van het gif. 

Spannende week voor Yvie, Annebel en Djazzy

REGIO - Het is een spannende week voor Yvie en Djazzy uit Den Helder en Annebel uit Tuitjenhorn. Zaterdag 16 maart strijden zij met 11 andere kinderen om de beste voorleeskampioen van de regio te worden.   Een maand geleden won dit drietal de lokale voorleeswedstrijd in School 7 in Den Helder. Zaterdag worden zij om 14.00 uur in Bibliotheek Hoogkarspel verwacht. De presentatie is in handen van André Accord.  De lokale kampioenen lezen een fragment voor uit een zelfgekozen boek. Een jury van deskundigen bepaalt wie beste en boeiendst voorleest. De regionale finalisten strijden om een plek in de provinciale finale, die plaatsvindt op 17 april in Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Invloed op je eigen omgeving

/
REGIO - De gemeente Schagen krijgt geld van het Rijk om aan de gezondheid van inwoners te besteden. Het is de bedoeling om gezonde gewoontes te stimuleren, sport en bewegen te promoten en gezondheidsproblemen te voorkomen. Maar ook het versterken van de sociale basis is belangrijk: denk bijvoorbeeld aan omgaan met eenzaamheid en ontmoeting. De gemeente vindt dat deze voorzieningen pas echt nut hebben als inwoners zelf kunnen meedenken over wat het beste bij hen aansluit. Daarom worden inwoners uitgenodigd om hun mening te laten horen. Dit kan door het invullen van een enquête of het bijwonen van een inwonersavond op dinsdag 2 april in wijkcentrum Groeneweg in Schagen. De inloop is om 19.00 en gaat om 19.30 uur van start. Op donderdag 4 april is er een inwonersavond in MFR Petten. 

Gemeenteraad wil evaluatie milieutaken

/
SCHAGEN - De politiek in Schagen heeft wethouder Heddes extra huiswerk gegeven over de uitvoering van verschillende milieutaken.  Tot 2019 waren alle milieutaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. In 2018 besloot het toenmalige gemeentebestuur een deel weer zelf te gaan doen. Daarvoor moest wel een schadevergoeding van ruim € 500.000,- worden betaald aan de Omgevingsdienst. Nu, ruim 5 jaar later, blijkt dat de plustaken door de gemeente onvoldoende zijn uitgevoerd. De politiek vroeg al eerder om een evaluatie. Woensdag kwam er echter een collegevoorstel om de plustaken toch weer onder te brengen bij de Omgevingsdienst. Een evaluatie van de afgelopen jaren ontbreekt nog.  De raad eist nu alsnog eerst een evaluatie voordat een beslissing wordt genomen.

NHN erkend als landelijke cultuurregio

REGIO - Met het regioprofiel ‘Zee aan ruimte, land vol cultuur’ hebben de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord, lokale culturele instellingen en het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) overtuigd dat deze regio een ‘hub’ is voor kunstenaars. Vandaar dat deze regio vanaf deze maand officieel erkend is als landelijke cultuurregio. Staatssecretaris van Cultuur Fleur Gräper-van Koolwijk kwam dit tijdens een bezoek aan Alkmaar op 6 maart toelichten. Met het profiel ‘Zee aan ruimte, land vol cultuur’ laat de regio zien welke mogelijkheden er zijn op het gebied van kunst en cultuur voor haar meer dan 675.000 inwoners. Door de landelijke erkenning kunnen de gemeenten en lokale culturele instellingen de samenwerkingsverbanden en culturele infrastructuur nog verder verbeteren en verstevigen.

Aanmelden voor kunstroute Zijpe aan Zee

REGIO - De voorbereidingen voor Ku(n)stroute Zijpe aan Zee zijn in volle gang. Het festival vindt plaats op het strand van de gemeente Schagen van vrijdag 31 mei tot en met zondag 16 juni.  Tijdens Zijpe aan Zee zullen bij en rondom tien strandpaviljoens in Groote Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten kunstenaars uit heel Nederland hun kunstwerken exposeren. Naast beeldende kunst zijn er in de weekenden verschillende theatervoorstellingen en bijvoorbeeld dans- en muziekoptredens. Deelnemen of een workshop verzorgen? Dat kan door naar info@kunstroutezijpe.nl te mailen. Annet Meijering, voorzitter Kunstroute Zijpe: "De tien beeldend kunstenaars zijn al sinds vorige zomer vastgelegd maar wij zijn altijd opzoek naar regionaal talent. Wij merken dat veel artiesten het bijzonder vinden om op het strand op te treden. Het is natuurlijk ook een prachtige omgeving en een uniek decor."