Nieuw Dierenopvangcentrum in Tuitjenhorn

TUITJENHORN– De Dierenbescherming heeft na uitgebreid onderzoek een nieuwe locatie gevonden voor een Dierenbeschermingscentrum aan de Ambachtsdijk in Tuitjenhorn. Dat heeft het college van Hollands Kroon aan de gemeenteraad laten weten. 

Sinds 1 januari 2022 hebben de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Dijk en Waard, Schagen en Hollands Kroon, middels een Europese aanbesteding, een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met de Dierenbescherming. Deze overeenkomst betreft zowel de dierenopvang als het dierenvervoer.

Opvang van dieren vindt plaats op de locatie van de Dierenbescherming gevestigd in Purmerend. Vanwege de staat van de panden was opvang op de locaties in Tuitjenhorn en Alkmaar namelijk niet meer mogelijk. Deze locaties zijn inmiddels gesloten. Nadat de organisatie de aanbesteding gegund had gekregen, is zij een locatieonderzoek gestart naar geschikte locaties voor de bouw van een nieuw Dierenbeschermingscentrum binnen de betrokken gemeenten.

De uitkomst van het uitgebreide onderzoek is dat enkel binnen de gemeente Schagen een geschikte locatie is gevonden. Dit gaat om de voormalige locatie van stichting DierenOpvang DierenAmbulance (DODA) Schagen en Hollands Kroon aan de Ambachtsdijk 7 in Tuitjenhorn. Het perceel is al eigendom van de dierenbescherming. Voor de bouw van een nieuw dierenbeschermingscentrum is het perceel echter te klein. Daarom heeft de dierenbescherming het aangrenzende perceel aangekocht. Daarmee is het kavel groot genoeg om een dierenbeschermingscentrum te bouwen.

Om over te kunnen gaan tot de bouw van een Dierenbeschermingscentrum is een concept aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Schagen. Vanuit de betrokken gemeenten is benadrukt dat de noodzakelijkheid van de nieuwbouw de bedrijfsvoering zelf betreft. De komst van een nieuw Dierenbeschermingscentrum in de regio is echter wel wenselijk. De wenselijkheid van de nieuwbouw van een Dierenbeschermingscentrum aan de Ambachtsdijk 7 in Tuitjenhorn staat dus niet ter discussie en de locatie aan de Ambachtsdijk heeft een mooie centrale en bereikbare ligging in de regio.

Een nieuwe opvang op deze locatie draagt dus bij aan het dierenwelzijn en minder belasting van het milieu. Het nieuwe Dierenbeschermingscentrum wordt gebouwd volgens de meest recente inzichten op het gebied van dierenwelzijn, hoogwaardige dierenhulp, veiligheid en hygiëne. Het gebouw wordt aangepast aan de behoefte in de regio. In het nieuwe Dierenbeschermingscentrum vinden straks ook de Dierenambulance Noord-Holland Noord en het knaagdierencentrum onderdak.

De Dierenbescherming heeft inmiddels een eerste positieve reactie op de concept aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Om tot een verder vergunningstraject te komen, is de organisatie verzocht aanvullende stukken aan te leveren, zoals een stedenbouwkundig rapport.

Wil je niets missen uit Schagen en de regio?
Avatar foto
De bron van bovenstaand bericht is Regio Noordkop, de publieke lokale omroep voor de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon. Regio Noordkop is mediapartner van Noordkop Centraal.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
2 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):