Geen vergoeding voor schade lachgascilinders

REGIO – Gemeenten worden niet gecompenseerd door het Rijk voor de schade die lachgascilinders veroorzaken bij het restafval. Het kabinet stelt wel 450.000 euro beschikbaar voor een pilot om met innovatieve technieken lachgascilinders in afvalstromen op te sporen en te verwijderen. 

Sinds 1 januari 2023 valt lachgas voor recreatief gebruik onder de Opiumwet. Vanaf dat moment is het aantal illegale dumpingen toegenomen, zowel in de openbare ruimte als bij het restafval. Dat kan gevaarlijk zijn, omdat de cilinders kunnen ontploffen in vuilniswagens, afvalcontainers en verbrandingsovens. Met schade voor mens en materiaal tot gevolg.

Ook HVC heeft hier veel last van en heeft inmiddels forse maatregelen genomen om de lachgascilinders uit het restafval te krijgen, voordat ze in de oven terechtkomen. HVC vraagt iedereen met klem om gebruikte lachgastanks (anoniem) bij het afvalbrengstation in te leveren en deze niet in een plastic zak bij het restafval doen.

Brancheverenigingen NVRD en Vereniging Afvalbedrijven zijn zeer ontstemd omdat ze een eerdere toezegging hebben gekregen van drie bewindspersonen voor een verkenning naar financiële ondersteuning.

 

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):