Column: In gesprek met NL Jobs

Als reactie op twee kritische columns over arbeidsmigratie kreeg ik een uitnodiging voor een gesprek met de regiomanager van NL Jobs, Vincent Jansen. Ook kreeg ik een rondleiding door de
logiesaccommodatie van NL Jobs die zich aan de rand van het grote bedrijventerrein Agriport bevindt.

Regiomanager Jansen is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van uitzendonderneming NL Jobs in onze regio. Het bedrijf houdt zich bezig met zowel het tewerkstellen en – huisvesten van buitenlandse werknemers. De term ‘Polenhotel’ acht Jansen vooral denigrerend maar ook achterhaald daar er steeds minder Polen via NL Jobs in onze regio komen werken. Waren hier werkende Polen aanvankelijk vaak goed opgeleide mensen, tegenwoordig zijn het voornamelijk laag opgeleiden die hier naar toe komen. Bovendien worden Polen die per auto op weg zijn naar Nederland bij benzinestations ‘geronseld’ door Duitse uitzendbureaus. Dat ronselen gebeurt ook onder migranten uit Roemenië en Moldavië. In Duitsland wordt ongeschoold werk namelijk beter betaald en is de huisvesting goedkoper en beter geregeld. Veel arbeidsmigranten blijven dan ook in Duitsland ‘hangen’. Jansen vertelt dat het grotendeels Roemenen zijn die in de Noordkop werken en wonen via NL Jobs. Daarnaast zijn er ook Letten, Moldaviërs en Oekraïners met een Hongaars paspoort, maar slechts enkele Bulgaren die een inkomen via NL Jobs genereren.

Jansen is trots op zijn werk en probeert dat zo goed mogelijk te doen. Als het aan hem ligt zullen er geen arbeidsmigranten zomaar op straat gezet worden als er geen werk meer voor ze is. Dan worden ze zoveel mogelijk overgeplaatst naar een plek waar er wel werk is. Momenteel is wegens seizoensinvloed een flink aantal arbeidsmigranten met vakantie ‘gestuurd’ of -gegaan. De meesten zijn terug gegaan naar hun moederland en wachten daar af totdat er weer werk is. Om ze aan NL Jobs te binden is er een ‘loyaliteitsprogramma’ ontwikkeld, waarbij medewerkers waardebonnen (coins) verdienen die later verzilverd kunnen worden.

Om de gemeenschapszin te stimuleren en wrijvingen tussen de 360 bewoners van het hotel  te voorkomen worden er af en toe activiteiten georganiseerd zoals voetballen of een barbecue. In het fietsenhok staat een lange rij fietsen, waaruit de conclusie kan worden getrokken dat het woon-werk verkeer voornamelijk per auto plaatsvindt. Jansen: “Dat komt omdat arbeidsmigranten nu eenmaal niet zo graag fietsen als Nederlanders.”

Het vrij nieuwe hotel heeft een lange, smalle gang waar aan weerszijden deuren openen naar de hotelkamers. Jansen stelt dat deze kamers met 30m2 vloeroppervlakte niet klein zijn te noemen. Bovendien, zegt hij, voldoen we met zo’n oppervlakte aan de eis van commissie Roemer. Alle ruimtes in het gebouw zien er fris en opgeruimd uit. De kamers van de migranten ook.

Het zijn tweepersoons kamers waarvoor per persoon wekelijks een bedrag van €112,50 wordt betaald, all inclusive. Zelfs het vervoer van en naar het werk en een wifi verbinding horen erbij. Veel kamers worden bewoond door stelletjes. Bovendien plaatst men geen migranten bij elkaar die elkaars taal niet spreken. Voor de zorgverzekering wordt wekelijks een bedrag van €33,25 op het loon ingehouden. Alle Arbeidsmigranten worden aangemeld bij de gemeente. Illegale bewoning van panden vindt via NL Jobs niet plaats volgens Jansen. Zo’n 80% van alle medewerkers maakt gebruik van de werken én wonen constructie van NL Jobs. De overigen regelen zelf hun vervoer en huisvesting.

Jansen verfoeit de immorele activiteiten van malafide uitzendbureaus die de kwetsbare positie van arbeidsmigranten misbruiken. Commissie Roemer constateerde dat er naast zulke werkgevers er ook zijn die goed met hun arbeiders omgaan. Zo is de commissie ook op bezoek geweest bij NL Jobs Agriport en zag dat het daar goed geregeld is. Blijkbaar schaart NL Jobs zich bij de betere, bonafide uitzendbureaus. Toch is één van de aanbevelingen van Roemer om het gecombineerde contract van wonen en werken te verbieden. Jansen: “NL Jobs huurt huisvesting van NL Realty B.V., een zusterbedrijf van NL Jobs. Bewoners krijgen ook een huurcontract via NL Realty B.V. Dus zoals NL Jobs het heeft geregeld is juist exact volgens de visie van Roemer.”

Een nieuwe medewerker begint met het wettelijk minimumloon (WML) dat ieder jaar iets omhoog gaat. Na vijf jaar wordt een vast contract aangeboden. Zo’n 15% van de migranten heeft een vast contract en sommigen wonen hier al langere tijd. Jansen benadrukt dat de tomatenteelt veel meer inhoudt dan alleen maar plukken. De planten moeten goed verzorgd worden en daar zijn zelfs ‘biologen’ mee bezig. De mensen die op Agriport wonen werken niet alleen bij Agro Care tomatenteelt maar ook bij andere werkgevers zoals Combivliet.

Om het wonen zo veilig en prettig mogelijk te maken krijgt iedere nieuwe bewoner uitleg over de huisregels. Zo mag op de kamers niet gerookt worden en beslist geen drugs gebruikt worden. De kamers worden wekelijks gecontroleerd en bij overtreding van de regels krijgt men een waarschuwing. Betert een arbeidsmigrant zijn leven na drie waarschuwingen nog niet, dan wordt hem de deur gewezen en dient hij elders onderdak te zoeken. Hier en daar in de openbare ruimte en ook in de gangen zijn bewakingscamera’s opgesteld voor optimale veiligheid. Er is 24 uur per etmaal een medewerker aanwezig die de boel in de gaten houdt.

Om het welzijn en de integratie van de bewoners te bevorderen wordt een cursus basis-Nederlands aangeboden. Momenteel zijn er 11 groepen arbeidsmigranten bezig Nederlands te leren in samenwerking  met opleidingsinstituut Lentiz. Nederlands spreken is het voornaamste instrument om aansluiting te vinden in de Nederlandse samenleving.

Van de 16.000 uitzendbureaus in Nederland zijn er slechts 4000 gecertificeerd, waarvan NL Jobs er één is. Jansen benadrukt dat NL Jobs er alles aan doet om aan de eisen van de overheid en de aanbevelingen van Commissie Roemer te voldoen. Certificering is vanaf 2025 verplicht waardoor NL Jobs vooruitloopt. “Wij voldoen aan alle normeringen zoals SNA, SNF en NEN-4400,” aldus Jansen.

Avatar foto
Kees Zwaan is vast columnist van Noordkop Centraal.Reageer op dit artikel
1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: