Column: Dubieuze herkomst Oranjefortuin?

De familie Van Oranje heeft een vermogen dat gedeeltelijk bestaat uit de inkomsten uit slavenhandel. Je zou dus kunnen zeggen dat een deel van het miljoenenjacht van de koning is gekocht met geld dat een niet zo zuivere herkomst had. Uit mensenhandel. Weliswaar waren het verre verwanten van de koning die zich bezighielden met het verhandelen van mensen, maar hij plukt er heden ten dage nog de vruchten van. De vruchten van een eeuwenlang kolonialisme, waarbij uitbuiting en ontmenselijking normaal werden gevonden. Het waren misdaden tegen de menselijkheid waarbij de Oranjes betrokken waren.
De eerste Oranje koning, Willem 1, was een autoritaire koning die toen hij werd gekroond niet eens Nederlands sprak. Eigenlijk aanvaardde hij het ambt met tegenzin. Toen hij langere tijd België financieel uitbuitte, kwamen de Belgen natuurlijk in opstand. Willem kwam tegen de opstand in het geweer en stuurde een leger naar onze Zuiderburen toe. Er was toen zelfs een malloot (Van Speijk) die een Nederlands schip met man en muis opblies om het uit handen van de Belgen te houden. ‘Dan liever de lucht in’, was zijn devies, waarbij hij zijn mannen en zichzelf de dood injoeg. Tenslotte resulteerde de opstand van de Belgen in een nieuw zelfstandig koninkrijk. Nederland werd toen opeens een stuk kleiner. Je zou zeggen dat Nederland er iets van geleerd zou hebben door voortaan de bevolking van de resterende kolonies serieus te nemen en niet meer uit te buiten. Maar nee hoor. Hetzelfde deed zich een eeuw later voor in de ‘overzeese gebiedsdelen’, waar de bevolking ook eeuwenlang werd uitgebuit en vernederd.
De naoorlogse machthebbers probeerden Indonesië koste wat kost bij het Oranje koninkrijk te houden, maar verzuimden rekening te houden met de bevolking, waardoor daar een al lang bestaand nationalisme en drang naar vrijheid tot uiting kwam in het uitroepen van de onafhankelijkheid. Het antwoord van de toenmalige regering, waarin ook de PvdA (!) zat, was het zenden van een leger dat voor een groot deel bestond uit dienstplichtige militairen. De belangen van een superrijke Nederlandse elite (waaronder natuurlijk de Oranjes) moesten daar verdedigd worden. Talrijke jonge Nederlanders zijn daar de dood ingejaagd. In naam van de Oranje koningin Wilhelmina.
Willem gaat nu zijn excuses uitspreken en heeft spijt van de toenmalige slavenhandel. Maar is dat wel genoeg? Moet hij niet een deel van zijn Oranje fortuin bij de nazaten van de door zijn voorvaderen verhandelde mensen inleveren? Ik vind van wel. Er zal op basis van hetgeen de Oranjes met mensenhandel hebben verdiend een bedrag vastgesteld moeten worden dat Willem vervolgens afstaat. Een bedrag dat geschat wordt op meer dan een half miljard. Hij zal er echt niet failliet door gaan. Desnoods kan hij zijn miljoenenjacht verkopen of minder op vakantie gaan.
Bovendien wordt het hoog tijd dat de Oranjes net als gewone burgers inkomsten- en vermogensbelasting gaan betalen. Zij maken toch ook gebruik van de voorzieningen in Nederland?

KEES ZWAAN


Publicatiedatum: 3 juli 2023
Tags:

Categorie: Column
Aantal views: 225
Avatar foto
Kees Zwaan is vast columnist van Noordkop Centraal.Reageer op dit artikel
2 antwoorden
  1. Jaap
    Jaap zegt:

    Ik denk dat het gros van de Nederlanders daar last van heeft. Opdoeken dat koningshuis.

Reacties zijn gesloten.