Bouw nieuwe brug Stolpen Schagerbrug in 2024

SCHAGERBRUG – Het bestuur van de provincie Noord-Holland wil in 2024 starten met de bouw van een nieuwe brug direct ten noorden van de brug bij De Stolpen en Schagerbrug. De huidige Stolperbasculebrug blijft in gebruik totdat de nieuwe naar verwachting in 2025 klaar is.

De provincie heeft de komende periode tot meerdere investeringen in het onderhouden, vervangen en verbeteren van wegen, vaarwegen, busbanen en fietspaden besloten. Zo wil men in de zomer van 2024 met werkzaamheden aan de oostkant van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder beginnen, die naar schatting tot het voorjaar 2026 in beslag zullen nemen. De provincie onderzoekt welke aanpassingen er nodig zijn voor de verkeersstroom van de veerdienst van en naar Texel (TESO) door de Helderse binnenstad. Bij Agriport wordt de N239 aangepakt.

Voor de schop in de grond kan, zijn verschillende onderzoeken nodig en moet een plan technisch worden uitgewerkt. Alle werkzaamheden voor de komende 8 jaar staan in het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI). Het programma wordt twee maal per jaar geactualiseerd. Gedeputeerde staten (GS) leggen dan de nieuwe ontwikkelingen voor aan provinciale staten (PS), de gekozen volksvertegenwoordiging van het provinciebestuur. Bij de behandeling van de begroting voor 2024 beslissen PS over de (extra) kosten voor de projecten uit het iMPI 2024-2031.

De provincie onderzoekt welke aanpassingen er nodig zijn aan de Hoofdgracht (N250) in Den Helder. Doordat de TESO een nieuwe, grotere veerboot in gebruik heeft genomen, kan – vanwege de grotere capaciteit – het schip bij volledige bezetting niet tijdig worden gelost. Daardoor kan de veerboot ook niet tijdig worden geladen en komt de dienstregeling in gevaar.

In april 2023 is de renovatie van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder gestart. De stalen sluiswanden worden aangetast door een bacterie en vervangen door betonnen wanden. De sluis blijft in gebruik doordat er vanaf de kant wordt gewerkt. De westkant is als eerste aan de beurt. In de zomer van 2024 beginnen de werkzaamheden aan de oostkant waardoor de renovatie tot en met het voorjaar 2026 in beslag neemt.

De provincie Noord-Holland heeft 645 km wegen, 50 km vrij liggende busbanen en 246 km vaarwegen in eigendom. Langs een groot deel van deze N-wegen liggen fietspaden (384 km) die ook eigendom van de provincie zijn. Tot slot heeft de provincie 590 bruggen, sluizen, tunnels en ecoducten in beheer, waaronder 65 beweegbare bruggen. Langs de wegen staan ruim 11.000 lantaarnpalen en meer dan 500 bushaltes. De werkzaamheden aan al deze infrastructuur doet de provincie zo duurzaam mogelijk. Het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn daarbij belangrijke factoren.

Een volledig overzicht van alle voorgenomen werkzaamheden van de provincie in de regio Kop van Noord-Holland is te vinden op de website Noordholland.nl

Wil je niets missen uit Schagen en de regio?
Avatar foto
Richard de Graaf is als weekendredacteur actief voor Noordkop Centraal en Regio Noordkop.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):